Social influens #SirenUncut

Inledning

Social influens är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant ur flera perspektiv. Den politiska styrkan och virala effekten är mycket tilltalande och kommer betyda mycket i framtida konflikter.
I denna bloggpost kommer jag att fokusera på social influens och om hur den påverkar företag idag, och kommer att fortsätta påverka företag i framtiden.

Jag kommer att hålla denna bloggposten levande då förutsättningarna är mycket föränderliga inom detta ämne.

Social influens

Det pågår ett maktskifte. Ett maktskifte från stora företag, regeringar och andra institutioner till folket.
Att censurera och förvränga verkligheten blir svårare och svårare, bra exempel på detta är BP's oljekatastrofArabiska våren och Anonymous framfart.
Den verklighet där man som företag kunde styra opinion enkom med taktiska PR-kampanjer i breda räckviddsmedier är historia. Korruption blottläggs och diktaturer störtas. Idag ligger en större del av makten i folkets händer.

Mätbarheten av social influens är än så länge i sin linda. Det finns ett antal tjänster som genererar nyckeltal för hur pass högt inflytande företag och privatpersoner har i sociala medier. Några exempel på dessa är Kred, PeerIndex och Klout. Dessa verktyg skiljer sig i mångt och mycket från varandra, men trots detta är företeelsen väldigt intressant. På sikt kommer det förmodligen växa fram en mer enad bild av vad social influens är.

Jämförelse Klout score: SAS, BP_America
och undertecknad. 

Bilden ovan består av tre skärmdumpar från Klout.com. Skärmdumparna visar Klout scores från SASBP_America samt från mitt privata twitterkonto, CalleSiren.
Både SAS och BP har avsevärt fler followers än vad jag har, 35.100 respektive 8.400. Jag har i skrivande stund 842 followers på Twitter. Så varför har de lägre Klout score än vad jag har? Räckvidden för företagskontona borde rimligtvis vara högre, då de har betydligt fler som följer dem.
Svaret är  relevans och social förmåga. Det är mer troligt att mitt innehåll delas i och utanför mitt nätverk då det tenderar att ha högre relevans. Jag kommunicerar i betydligt högre utsträckning med andra användare än vad de två företagskontona gör.

Jämfört med traditionell media räcker det idag inte med hög räckvidd för att få genomslagskraft. Innehållet man skriver eller delar måste vara relevant för att mottagaren skall dela det vidare eller engagera sig på annat sätt. I mångt och mycket är det precis detta som orsakar problem med mediehusens intäkter. Räckvidden är ofta hög, men dess bredd gör att relevansen som oftast försvinner för mottagaren.

En mycket vanlig företeelse är att företag på den sociala Internet inte tycks ha förstått innebörden av sociala medier. Istället väljer man att behandla det som ett klassikt etermedia där fokus ligger på att pumpa ut sitt budskap helt okynneslöst utan att direkt ge sken av att bry sig om sina användare. Den enda effekten man får av detta beteende är ett enormt brus och användare som på sikt förlorar förtroende för varumärket i fråga.

De företag som lyckats i sociala medier är de som är sociala. Det må låta enfaldigt, men det är sanningen.
Det räcker inte med att "finnas på Facebook" eller "finnas på Twitter" för att försäkra sig om att man som företag hänger med i utvecklingen. Att bedriva en kommersiell verksamhet i sociala medier är på många sätt likt den arbetsmetodik man är van vid från konventionell marknadsföring, men punkterna relevans och kontext är betydligt viktigare. Utan relevans och kontext finns det helt enkelt ingen anledning för användarna att släppa in ett företag i sin privata sfär.

I sociala medier är det ingen skillnad på privatpersoner och företag. Glöm alla varumärkesassociationer streetcred. Inga användare blir imponerade av "big and corporate" idag. Vill man åstadkomma en acceptabel nivå av räckvidd och relevans måste man kommunicera med hjärtat och bry sig om sina medmänniskor.


// Calle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar