Bink lanserar Cheaposaurus #SirenUncut


Det Bonnierägda annonsbolaget Bink arbetar bland annat med försäljning av bannerutrymme på siter så som; Dagens Industri, DN, Sydsvenskan och Expressen. Stora mediehus med stor publik. Läs mer om bolaget Bink och dess ägarform

I gårdagens Dagens Media kunde man läsa om Bink:s senaste erbjudande - "Cheaposaurus". 

Cheaposaurus går ut på att annonsörerna skall erbjudas mycket låga CPM-nivåer, CPM 5 vid kampanjbeordning 4 veckor innan kampanjstart. Ju närmare kampanjstart man bokar utrymmet - ju billigare blir det. 
I artikeln återges siffror så låga som CPM 2 vid kampanjbeordning 1 vecka innan kampanjstart. 

Jag har försökt att hitta mer information om Binks erbjudande på deras hemsida, dock utan framgång. Faktum är den senaste publika uppdateringen tycks vara gjord den 3:e oktober i år (!), men det är en annan diskussion. 

Själva konceptet är ingenting nytt, tvärt om, flera affiliatenätverk har erbjudit tjänster som dessa under flera år. Tradedoubler, Advertising.com och Tailsweep är några exempel. Priserna varierar dock kraftigt beroende på vilken typ av målgrupp man vill nå. 

Många av de stora mediehusen använder sig av affiliatenätverk som externa leverantörer för att tjäna pengar på osålt utrymmet på sina siter. Generellt har man som kund inte kunnat "lura systemet" genom att köpa utrymme specifikt på de dyra tidningssiterna till ett billigare pris genom affiliatebolagen,  utan man får istället ange en önskad målgrupp eller att man önskar att annonsera på en viss typ av siter - Exempelvis nyhetssiter. 
Dock har CPM traditionellt alltid blivit högre när man som kund önskat att inkludera tidningswebbarna i sin affiliatekampanj p.g.a. höga CPM-nivåer i deras egna prislistor. 

Detta förbryllar mig lite. Det Bink åstadkommer med Cheaposaurus är precis det man undvikit tidigare: Prisdumpning av en extern leverantör. Tidningarnas lokala sälj kommer att få det riktigt tufft med sina prisnivåer mellan CPM 90 upp till CPM 250, beroende på mediehus. 

Bink driver simultant med lanseringen av Cheaposaurus en kampanj (Se skärmdump från Binks hemsida) för att minska fokuset på CTR och klick hos annonsörerna. Man poängterar vikten av observationsvärde och brandingeffekt. 

Skärmdump från Bink.se

Ur mitt perspektiv ger man dubbla budskap: "En banner är värd pengar, även om ingen klickar på den" samtidigt som man säger; "En banner kostar inte mer än CPM 2". Detta är en ekvation som kommer devalvera mediehusens varumärken på sikt, då man ofta talar om trovärdig miljö och journalistik för annonsörerna. Hur värderar man Binks erbjudande, jämfört med att köpa utrymme på bloggar för samma pris?

Betänk även att Bink indirekt inte har något som helst ansvar för att vårda mediernas varumärke eller anseende ut mot kunderna, deras primära uppgift är att generera pengar till Bonnier. 

Bink, som skall vara Bonniers digitala spjutspets i kommersiella sammanhang, har verkligen inte nått hela vägen fram. Man väljer att återanvända en annonsmodell vars effektivitet blivit ifrågasatt i flera år, och i intäktspanik (?) väljer man att sänka priserna. Kortsiktighet är inte ord nog, för att inte tala om hur detta kan påverka den redan sönderrabatterade bannermarknaden på sikt. 

Ironin i detta är också att man använder en anekdot från tiden då dinosaurierna vandrade på jorden i sitt  produktnamn - För det är ungefär så innovativ och nyskapande som idéen känns. Dessutom - Vi vet alla hur det gick för dinosaurierna. 

// Calle Sirén

Semperskandalen #SirenUncut

Med tanke på den senaste tidens turer kring Sempers barnmat kände jag mig manad att reflektera en aning över situationen, och framförallt hur man valde att bemöta kritiken i sociala medier.
Hela situationen är oerhört beklaglig, och jag hoppas innerligt att inga barn har kommit till skada. Dock är situationens karaktär oerhört intressant, inte minst sättet man väljer att behandla sina kunder på i fallet Semper.


Småfolk Fruity Stix - "No junk" 

För att göra en lång historia kort har det framkommit att produkten Semper "Småfolk Fruity Stix" som visade sig innehålla substanserna Aflatoxin och Ochratoxin, två mycket mycket toxiska ämnen. Aflatoxin är cancerframkallande och anses så potent att det inte finns en undre rekommenderad gräns för exponering av ämnet. Ochratoxin är känt för att kunna ge irrevelsibla njurskador. Substanserna är naturligtvis inte tillsatta, utan är en sekundär produkt av mögeltillväxt. 
Händelsen uppenbarades när Semper helt sonika valde att återkalla produkten p.g.a. förekomst av mögel. Man valde dock att inte redogöra över de skadliga substanserna, utan fokuserade på mögeltillväxten. 


Bland annat Aftonbladet, Expressen samt flera andra större medier tog upp händelsen. 


Naturligtvis får man utgå ifrån att Semper inte medvetet har salufört barnmat med cancerogena ämnen, utan att det handlar om någon form av handhavandefel i framtagandet av produkten. Det som är förbryllande i historien är dock att företag av Sempers storlek och dignitet brukar ha en rigorös säkerhet och kontroll av sina produkter, och om dessa tester inte utförs i tillräcklig utsträckning innan man släpper produkterna till butik kan detta verkligen ifrågasättas. 


När skandalen var ett faktum tillfrågades Sempers informationschef, Malin Westling, om varför man valde att inte berätta om substanserna. Enligt uppgift skall Semper ha förklarat att man valde att gå ut med uppgiften om mögelförekomsten istället för detaljerna kring toxinerna för att göra det mer "Lättförståeligt" för konsumenterna. 


Jag brukar säga att man skall vara så ärlig som möjligt i sin kommunikation, och underskatta aldrig användarna (i det här fallet konsumenterna). Genom att försöka göra informationen mer "Lättförståelig" har Semper förmodligen endast åsamkat sig större skada än om man varit ärlig från början och på samma gång dumförklarat sina kunder. 


Trycket på Semper från konsumenterna har varit stort, inte minst i de sociala kanalerna. 
På Sempers Facebook Page avlöser den ena negativa kommentaren den andra, och Semper tycks inte hinna bemöta den strida strömmen av negativ opinion och frågor. 


Skärmdump på Sempers Facebook Page, 8/11-2011.


Det är uppenbart att Semper inte har någon direkt plan för hur man bemöter negativ opinion, framförallt inte i sociala medier. 
Det tog lång tid innan Semper började bemöta kritiken på sin Page och det kan inte ha varit en munter upplevelse för den ansvarige att öppna adminkontot och se all aktivitet. 


En typisk frågeställning, och ett ännu mer typiskt 
svar från Semper. De flesta svar som återfinns känns "Copy paste" och inget av dem avslutas med en personlig hälsning. Det hela ger en lite olustig känsla av BP:s fadäs kring
oljekatastrofen och "The small people". 
Regel nummer ett ur ett företagsperspektiv i sociala medier är att man skall vara personlig, och inte spela "Global corporation"-kortet. Det fungerar inte i sociala medier. 
En annan anmärkningsvärd företeelse är att man tycks kritisera och skylla ifrån sig på Statens livsmedelsverk


Något som är för mig fullkomligt obegripligt är att Semper ännu inte har postat någon form av förklaring, motsvar eller liknande på sin Page. Trots det uppenbara faktum att folk är mycket upprörda över situationen. 


Sempers senaste inlägg postades 4/11-2011


Min tolkning är att man försöker mörka sig ur situationen istället för att vara transparent och ärlig. Det fungerade för 10 år sedan, men inte idag. Idag är det konsumenterna som avgör företagens framtid. Det finns inte längre ett val mellan att satsa på sociala medier eller ej, det händer redan nu - Med Er medverkan eller ej. 


Jag kallar det för konsumentmakt 2.0. 

Ursäkta röran #SirenUncut

Ursäkta röran - jag bygger om!

Jag har nu delat upp mina personliga domäner callesiren.se och callesiren.com för att börja blogga om digitala medier på den senare av de två, men först måste jag få ordning på gränssnitten lite :)

Återkommer!

// Calle

Dagens Nyheter redesign #NyaDN

Idag deployades den nya dn.se. Precis som alltid var förväntningarna höga när ett stort mediehus skall göra om sin site. Ja, i den lilla mediebubblan alltså.

Skärmdump på nya DN.se

Ur användarnas perspektiv händer det nog inte så mycket, då det mesta av redesignen tycks vara kosmetisk. Själva strukturen eller UX:en kan jag inte se att man gjort speciellt stora justeringar i, men rätta mig gärna om jag har fel.

Man har valt en klassisk meny med de flesta stora sektionerna länkade. Rent generellt brukar menyer som dessa inte generera speciellt mycket trafik mellan sektioner, men kanske ser användarbeteendet annorlunda ut på DN.se. Det skulle förklara varför sökfältet får extremt lite fokus längst upp i höger hörn ;)

Uppbyggnaden av är klassisk ur ett morgontindningssite-perspektiv.Tre kolumner på bredden som
tycks vara statiska i bredd längst hela siten (avser Ettan). Sitens bredd landar omkring 1002 px med en snabb mätning. Annonsformatet i bild, en hög Panorama håller den klassiska bredden 980 px.

Klassikt för tidningssiter är även höjden på dessa, då innehållet läggs in efter kronologisk ordning.
I min värld bör man så långt som möjligt undvika att arbeta för mycket på höjden och istället lägga mer fokus på sök som ger mer relevant information. Det är mycket sällan en läsare scrollar ner sig till slutet av en så lång site.

Artikelrubrikerna är stora (klart på gränsen till för stora) och tydliga, men jag personligen har väldigt svårt för teckensnittet man har valt. Det känns helt enkelt inte web.


Snyggt upplägg på de större artiklarna! 

I det stora hela en OK redesign, men absolut ingenting extraordinärt. Jag är förvånad över hur lite fokus man lägger på användarna och socialt engagemang - Men det kanske kommer senare. Antagligen så ligger det ett antal deployer kvar innan vi får se den färdiga produkten. 

// Calle