Twitter reklamfinansierar

Idag tillkännager Twitter i en blogpost att man skall implementera reklam i sina flöden.

Reklamplatserna är inte banners utan ord och/eller #hashtags. Upplägget är i mycket likt Googles välbeprövade AdWords: Ju mer du betalar, ju högre upp i resultaten/indexeringen hamnar du.
Detta innebär rent praktiskt att en betalande användare rankas högre än de organiska sökresultaten.

Enligt Mashable.com är testerna redan igång.

I min värld är detta ett riktigt genidrag ur ren kommersiell synvinkel, då Twitter har enorma mängder med data (läs: ord och sammanhang) att kapitalisera på.
Deras inventory är i stort sett obegränsat, och det är endast antalet topics som är begränsningen egentligen. Bra att de inte valde att gå på det klassiska bannermanéret. 

Dock bör det finnas en potentiell risk med upplägget.

Twitter är idag ett forum för snabb, trovärdig, information. Inte minst vid tillfällen såsom demostrationerna i Burma eller jordbävningarna i Chile. Här har Twitter ett stort ansvar enligt mig, och även om tanken att kapitalisera på de stora informationsflödena som skapas i samband med katastrofsituationer som dessa, finns det en moraletisk aspekt i det hela.

Här måste Twitter ta ett ställningstagande, hur vida de skall dra nytta av ett stort inventory i alla lägen, bara för att de kan.

// Calle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar